viernes, 30 de agosto de 2019

Mi tarjeta de verano (暑中見舞い)Grabado en madera (10 x 15 cm)

Tarjetas de verano recibidas (暑中見舞い)Tadashi Nishi


Kiyoharu Yamada


Sumiko Ohmi


Midori Miyawaki 


Fumio Ito


Toshiki Kojima


Ryo Watanuki


Setsuko Noda


Osamu Yoshimine


Yoshiro Enomoto


Yoshitaka Nishida


Marino Terada